XPdite Forumregels

Status
Not open for further replies.

Lost

Administrator
XPdite Forumregels


Hartelijk welkom op het XPdite Forum! Om alles in goede banen te leiden, gelden hier een aantal regels. Neem even de moeite ze te lezen.

1. Het gebruik van meerdere nicknames is niet toegestaan. Gebruikers die geband zijn mogen niet een andere naam op het forum aanmaken zonder toestemming. Postings worden verwijderd en de nickname geblokkeerd.

2. De titels van een posting moeten betrekking hebben op de inhoud. Let op dat je je posting in de juiste rubriek plaatst.

3. Je berichten moeten een bestaansreden hebben. Berichten waar bijv. alleen maar "Lalala!" in staat, zijn irritant en onnodig.

4. Dwaal niet te ver af van het onderwerp. Open een nieuwe topic als je een ander onderwerp wilt aansnijden.

5. Afbeeldingen mogen niet breder zijn dan 750 pixels.

6. Hou het netjes. Ook jongeren hebben hier toegang.

7. Ga respectvol met elkaar om. Scheldpartijen, beledigingen, grof taalgebruik, discriminatie en racisme worden niet getolereerd.

8. Commerciële berichten en spam zijn verboden. Je mag iemand helpen door een product aan te bevelen waar je heel tevreden over bent, maar uitdrukkelijke reclame-uitingen worden verwijderd.

9. Berichten over illegale zaken (software, muziek of films, cracks e.d.) zijn verboden.

10. Externe links zijn toegestaan mits ze betrekking hebben op het onderwerp. De link mag geen commercieel doel dienen en niet verwijzen naar andere forums of zaken die volgens de forumregels verboden zijn.

11. Zie je dingen die niet kunnen, stuur dan een Privé-Bericht aan de moderators of administrator. Klachten over de moderatie kan je kwijt bij de administrator. Zet klachten nooit in het forum; die worden verwijderd en niet in behandeling genomen.

Naast bovenstaande regels is hier de Nederlandse wetgeving van kracht. Alles wat hiermee strijdig is, wordt verwijderd. Overtreding van de regels of het negeren van aanwijzingen van de forumbeheerders kan leiden tot een waarschuwing of verwijdering van dit forum.

Rest ons je veel plezier op dit forum te wensen!
 
Status
Not open for further replies.


OFX
Top